Кантората временно няма да функционира, тъӣ като адвокат Ненчева е в отпуск по маӣчинство.

МИСИЯ

В едно общество, основано на закона и правосъдието, адвокатът играе важна роля. Неговата мисия не се ограничава с упражняването на мандата му в рамките на закона. В правовата държава адвокатът не е само съветник и защитник на клиента си. Той е длъжен да пази правните структури и да съдейства за усъвършенстването им, а упражняването на адвокатската професия е конституционна дейност за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридически лица. В съвременното общество тенденцията е все повече насочена към превенцията. Консултацията с адвокат е необходима и задължителна, когато имате въпрос от правно естество. По-лесно и безболезнено е да се предотврати настъпването на проблема, отколкото да се търси решение на вече възникнал казус.

ЦЕЛИ

Кантората на адвокат Петя Ненчева предлага високо професионално юридическо обслужване в различни сфери на правото. Адвокатска кантора Ненчева си поставя за цел клиентите да получават компетентна и ефективна защита на своите права и сигурност при отстояването на своите законни интереси.